Ken jij ze? Dit is de top 10 bedreigde diersoorten in Nederland

Niet alleen in verre landen, maar ook in Nederland vind je helaas veel bedreigde diersoorten. Deze 10 dieren zijn het meest bedreigd.

Als je denkt aan bedreigde diersoorten denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan panda’s, tijgers of olifanten. Toch zijn er ook dichter bij huis genoeg dieren die in de gevarenzone zitten. Dit is de top 10 bedreigde diersoorten in Nederland:

  1. Otter

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de otter

Door vervuild water, de grote kans om overreden te worden, het verbouwen van oevers en de jacht verdween de otter volledig uit Nederland. In 2002 werden er otters uit Wit-Rusland en Letland uitgezet en inmiddels zijn ze weer terug, maar nog steeds behoort de otter tot de bedreigde diersoorten in ons land.

  1. Wilde kat

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de wilde kat

Uit een onderzoek van ARK Natuurontwikkeling is gebleken dat de wilde kat weer terug is in Nederland. In 2017 werden er veertien wilde katten gespot in Zuid-Limburg, wat erg bijzonder is aangezien de wilde kat eeuwen is weggeweest. Doordat de katten nu beschermd zijn en niet meer worden afgeschoten, hebben ze zich kunnen voortplanten.

  1. Hamster

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de korenwolf of Europese hamster

De wilde hamster kent veel namen, zoals de zwartbuikhamster, de veldhamster en de korenwolf. Het dier kwam vroeger voor in Zuid-Limburg, maar op een gegeven moment waren de gewone hamsters bijna helemaal verdwenen. Na een fokprogramma zijn er meer dan 900 hamsters uitgezet in Zuid-Limburg, waardoor de dieren nu weer in het wild voorkomen.

  1. Damhert

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - het damhert

Je ziet waarschijnlijk vaak genoeg herten in een hertenkamp, maar in het wild komen deze dieren bijna niet meer voor. Gelukkig staat het damhert op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, waardoor er niet op hen mag worden gejaagd.

  1. Ingekorven vleermuis

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - ingekorven vleermuis

De ingekorven vleermuis is een redelijk kleine vleermuis, maar heeft opvallende grote en brede oren. In Nederland zijn er nog maar twee kolonies van ingekorven vleermuizen en deze leven allebei op een zolder van een klooster in het dorpje Echt in Limburg.

  1. Velduil

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de velduil

Bijzonder aan de velduil is dat deze vooral overdag actief is, in plaats van ’s nachts. Ook is het opmerkelijk dat deze uilsoort broedt op de grond. Door ontginning en ontwatering zijn er veel gebieden verdwenen waar velduilen hun nesten konden bouwen. Op dit moment schommelt het aantal broedparen rond de twintig en broedt het merendeel op de Waddeneilanden en in Noord-Groningen.

  1. Korhoender

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de korhoen

De korhoen heeft veel ruimte nodig en omdat deze ruimte er tegenwoordig niet meer is, zijn er nog maar zeer weinig korhoenders in Nederland. In 2014 waren er nog maar zeven broedparen en alleen op de Sallantse Heuvelrug kun je de wilde korhoenders nog spotten.

  1. Vuursalamander

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de vuursalamander

Ook deze diersoort komt in ons land alleen nog in Limburg voor. De vuursalamander is opvallend door zijn glimmende zwarte kleur en felle gele strepen. Door een schimmel zijn de vuursalamanders sterk in aantal afgenomen en zijn er nog maar enkelen over.

  1. De gladde slang

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de gladde slang

Naast de ringslang en de adder leeft ook de gladde slang in Nederland. Hij leeft in het oosten en in het zuiden van Nederland en behoort tot de bedreigde diersoorten. Doordat de slang zich vaak schuilhoudt, is het moeilijk om te bepalen hoe het dier het beste kan worden beschermd.

  1. Tuimelaar

De top 10 bedreigde diersoorten in Nederland - de tuimelaar

Tot in de jaren ’60 kwam deze dolfijnsoort veel voor, maar na het afsluiten van de Zuiderzee verdwenen de tuimelaars. In 2004 werden er twee groepen tuimelaars gespot in het Marsdiep bij Texel. Dit geeft hoop, maar de tuimelaar staat wel op de Rode Lijst voor bedreigde zoogdieren.

Geïnspireerd? Lees ook: Toch niet uitgestorven: 5 prachtige diersoorten van wie niemand wist dat ze nog bestonden

Celine Bast   ▸ door
Top
×
×